10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

จำแนกสิ่งของได้ตามสี

กิจกรรม Mix Color for Rainbow Stew

      โดย Latrenda Knighten จาก education.com ครูสามารถนำกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องสีต่างๆ การผสมสี โดยผ่านกิจกรรมการทำอาหาร  อ่านต่อ

กิจกรรมความลับของสี

      จาก เว็บ KARN.TV เป็นกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กเรียนรู้เรื่องสีสามารถนำกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีให้กับเด็กได้   อ่านต่อ

กิจกรรม Symmetry Art Project

      โดย Erica Loop จาก เว็บ education.com เป็นกิจกรรมโครงการศิลปะสมมาตร ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำมาให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะได้ โดยใช้การพิมพ์สี เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องสี และการผสมสีต่างๆ ด้วย  อ่านต่อ

ใบกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสี

      จาก fun2write.com เป็นใบกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีต่างๆ ซึ่งครูสามารถปริ้นออกมาใช้ในการจัดกิจกรรมกับเด็กได้   อ่านต่อ

จำแนกตามรูปทรง

กิจกรรม  Make a Triangle-Circle Clown

      โดย  Keren Perles  จาก เว็บeducation.com  เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถนำไปใช้กับเด็กชั้นอนุบาลได้  โดยให้เด็กประดิษฐ์ตัวตลกจากรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถที่จะทอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆเมื่อให้เด็กทำกิจกรรมนี้ได้  อ่านต่อ

กิจกรรม  Everyday Shapes

      โดย Alexia A. Chianis จาก เว็บeducation.com เป็นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงพื้นฐานที่เป็นทักษะจำเป็นในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก ครูให้เด็กถ่ายรูปสิ่งของในชีวิตประจำวันในทุกๆที่ของเด็กที่มีรูปร่าต่างๆ เช่น วงงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม พิมพ์รูปออกมา  แล้วเจาะรูแล้วร้อยด้วยริบบิ้น เด็กจะมีรูปสิ่งของที่เป็นรูปทรงต่างๆ ของเด็กเอง หลังจากนั้นก็นำมาเล่นเกม    อ่านต่อ

กิจกรรม  Play Twist 'N Turn

       โดย Alexia A. Chianis จาก เว็บ education.com  เป็นที่นำเรื่องรูปร่างต่างๆและทิศทาง เข้ามาให้เด็กเรียนรู้โดยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคามข้อตกลงได้ด้วย โดยวาดรูปทรงต่างๆลงบนพื้นด้วยชอล์กสี เช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม  วงกลม เด็กทำตามข้อตกลง ดังนี้ กระโดดกับเพนตากอนสีเหลือง เดินย้อนกลับไปตารางสีฟ้า วางขวามือของคุณในวงกลมสีม่วง กระโดดบนเท้าซ้ายของคุณกับเพชรสีเขียว ครูสามารถเปลี่ยนข้อตกลงได้ตามความเหมาะสม  อ่านต่อ

กิจกรรม Making Shapes

      โดย Jasmine Evans จาก education.com เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องรูปทรง โดยสร้างรูปทรงบนไม้ไอศกรีม ให้เด็กได้ฝึกสังเกต จับคู่ที่ถูกต้องของรูปทรงจากไม้ไอศครีมที่เด็กสร้างขึ้นเอง  อ่านต่อ

กิจกรรม  Make a Mixed Up Animal Collage

      จาก เว็บ education.com โดย Erica Loop เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กวาม คิดสร้างสรรค์ ในเรื่องของการปะติดด้วยวัสดุต่างๆ ที่ตัด เป็นรูปทรงต่างๆ ให้เป็นรูปสัตว์ ตามความคิดและจินตนาการของเด็กเอง ครูสามารถหาวัสดุต่างๆ เพื่อนำมาให้เด็กใช้ปะติดเป็นรูปสัตว์ได้   อ่านต่อ

ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องรูปทรง

      จาก fun2write.com เป็นใบกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปทรง ซึ่งครูสามารถปริ้นออกมาใช้ในการจัดกิจกรรมกับเด็กได้  อ่านต่อ

กิจกรรม Play Shape Tree Match-Up

      โดย Caitlin Chock จาก education.com ครูสามารถนำกิจกรรมนี้ไปใช้เป็นกิจกรรมทดสอบความเข้าใจในเรื่องรูปทรงของเด็ก โดยให้เด็กได้ใช้ทักษะการสังเกตและจับคู่ ระหว่างต้นไม้ กับรูปทรงต่างๆ ที่ติดบนต้นไม้  อ่านต่อ

กิจกรรม  Play Shape and Seek

     โดย Andrea McConnell and Andie McConnell จาก education.com เป็นกิจกรรมการที่ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงโดยผ่านสิ่งที่อยู่รอบตัว เด็ก คืออาหาร ให้เด็กจับคู่อาหารรูปทรงต่างๆ กับกระดาษสีที่ตัดเป็นรูปทรงนั้นๆ อ่านต่อ

กิจกรรม เรื่องวงกลม

     โดย ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2, 5, 10, 11 ได้ เป็นหนังสือที่ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงวงกลม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละหน้ากระดาษ ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ อ่านต่อ

กิจกรรมเรื่อง สี่เหลี่ยม

โดย ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2,5,10,11 ได้ เป็นหนังสือที่ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงสี่เหลี่ยม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละหน้ากระดาษต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ อ่านต่อ

กิจกรรมเรื่อง สามเหลี่ยม

โดย ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2,5,10,11 ได้ เป็นหนังสือที่ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงสี่เหลี่ยม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละหน้ากระดาษต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ อ่านต่อ

มีความคิดรวบยอดในเรื่องขนาด/ตัวเลข

กิจกรรม Foot Fun: A Measurement Activity

      โดย Latrenda Knighten จาก education.com เป็น 8 กิจกรรมเพื่อช่วยเด็กในการเรียนรู้เรื่องของการวัดขนาด โดยใช้เท้าเป็นสื่อในการเปรียบเทียบวัตถุต่างๆ   อ่านต่อ

ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขนาด

      จาก fun2write.com  เป็นใบกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขนาดต่างๆซึ่งครูสามารถปริ้นออกมาใช้ในการจัดกิจกรรมกับเด็กได้  อ่านต่อ


10.2 แก้ปัญหาในการเล่น หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรม เกม Coin Connection: A Patterning Game

      โดย  Sally Ann Stanley  จาก education.com  กิจกรรมนี้ใช้เหรียญเป็นกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรม ครูสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้แก้ปัญหาผ่านการเล่นเกมเกี่ยวกับเหรียญนี้ อ่านต่อ