3.1   แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์

กิจกรรม  Sorting Out Emotions

     จาก kidssoup.com  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ ความสุข, เศร้า, บ้า, แปลกใจ, ขี้อาย, ห่วง, โง่, ความภาคภูมิใจ โดยใช้รูปภาพจากนิตยสารต่างๆ ที่สื่อและแสดงออกถึงอารมณ์ต่าง อ่านต่อ

กิจกรรม Feelings  Feelings Games and Activities

     จาก childfun.com เป็นเว็บรวมกิจกรรมสั้นๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงออกทางอารมณ์ต่าง ๆ เช่น  Simon Says "ความรู้สึก" ครูสามมรถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้เรื่องอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้ อ่านต่อ

ใบกิจกรรมหน้าแสดงความรู้สึกต่าง ๆ

     จาก kidssoup.com ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เด็กวาดรูปหน้าซึ่งแสดงสีหน้าลักษณะต่าง ๆตามประโยคที่ครูกำหนดให้ ลงในผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ครูกำหนดให้ อ่านต่อ

รูปหน้าแสดงอารมณ์ต่าง ๆ

     จาก KidsSoup.com เป็นรูปหน้าที่แสดงออกทางอารมณ์ในอารมณ์ต่างๆ ครูสามารถปริ้นออกมาใช้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องการแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆ ได้ อ่านต่อ