10 พฤติกรรมที่แสดงว่าเลี้ยงลูกผิด

       จากเว็บกระปุก.คอม ให้ความรู้เกี่ยวกับ 10 พฤติกรรมที่พ่อ แม่ ไม่ควรทำ ไม่ควรปฏิบัติกับลูก READ MORE


สิ่งที่พ่อแม่มักผิดพลาดในการเลี้ยงดูลูก

        โดย ดร. แพง ชินพงศ์ เป็นบทความเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อแม่มักผิดพลาดในการเลี้ยงดูลูก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เด็กๆ มีปัญหาทางพฤติกรรมที่จะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต READ MORE


วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกที่ไม่เหมาะสม จาก กศน.

       พูดถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกที่สุดโต่ง ทั้งการปกป้องคุ้มครองเด็กมากเกินไป กับทางตรงกันข้ามคือ การเลี้ยงดูแบบปลดปละละเลย และการเลี้ยงลูกแบบควบคุมลูกมากเกินไป READ MORE


เทคนิคเลี้ยงลูกรายวัน

        โดย ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ จากเว็บ Maedek.com เป็นเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงลูกรายวัน ถาม  ตอบปัญหาสุขภาพภายใน 3 วัน และเกร็ดสุขภาพรายสัปดาห์ READ MORE


ปล่อยลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง จุดเริ่มต้นช่วยลูกเปลี่ยนโลกทั้งใบ

        จาก women sanook.com เป็นเทคนิคการเลี้ยงลูก บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าแนวทางการเลี้ยงดูลูก ถือได้ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อตัวเด็กอย่างมาก READ MORE


การสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจให้ลูก

       โดย ดร.อัญจลา จารุมิลินท พูดถึงความสำคัญของการตัดสินใจที่ถูกต้อง และบทบาทของผู้ปกครองในการสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจ และการฝึกให้ลูกรู้จักการตัดสินใจที่ดี READ MORE


อาหารเช้ากับพลังสมอง

        จาก familyweekend.co.th พูดถึงความสำคัญของอาหารมื้อเช้าสำหรับเด็ก ตัวอย่างเมนูอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสำหรับเด็ก READ MORE


เลี้ยงลูกตามตำรา

        โดย เพ็ญศรี แสวงเจริญ ปัจจุบันตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมีมากมาย หากพ่อแม่อยากเลี้ยงลูกตามตำรา ต้องลองอ่านบทความนี้ดูเพื่อการตัดสินใจเลือกในการเลือกวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานได้ READ MORE


แหย่ ขุ่ ปลอบ

       โดย ทิพจุฑา สุภิมารส จากเว็บ ถามครู.คอม เทคนิคเลี้ยงลูกที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ชอบใช้ คือการ แหย่ การขู่ และการปลอบ บทความนี้จะมีคำตอบให้ว่าพ่อแม่ควรทำหรือไม่ทำพฤติกรรมไหนกับลูกบ้าง READ MORE


สอนลูกเรื่องของเล่น

       โดย นิติธร ปิลวาสน์ จากเว็บ ถามครู.คอม บทความนี้กล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของของเล่น และคำแนะนำในการเลือกของเล่นที่เหมาะสมสำหรับลูก READ MORE


การเล่นทายปัญหา (Riddles)

       โดย นิติธร ปิลวาสน์ จากเว็บ ถามครู.คอม การเล่นทายปัญญาเป็นอีทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้ในการเลี้ยงลูก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง บทความนี้จะพูดถึง ความสำคัญของการทายปัญหา เด็กจะได้รีบประโยชน์อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้ และพ่อแม่จเล่นทายปัญหากับลูกได้อย่างไร READ MORE