คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

จำแนกสิ่งของได้ตามสี

กิจกรรม Mix Color for Rainbow Stew

      โดย Latrenda Knighten จาก education.com ครูสามารถนำกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องสีต่างๆ การผสมสี โดยผ่านกิจกรรมการทำอาหาร  อ่านต่อ

กิจกรรมความลับของสี

      จาก เว็บ KARN.TV เป็นกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กเรียนรู้เรื่องสีสามารถนำกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีให้กับเด็กได้   อ่านต่อ

กิจกรรม Symmetry Art Project

      โดย Erica Loop จาก เว็บ education.com เป็นกิจกรรมโครงการศิลปะสมมาตร ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำมาให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะได้ โดยใช้การพิมพ์สี เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องสี และการผสมสีต่างๆ ด้วย  อ่านต่อ

ใบกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสี

      จาก fun2write.com เป็นใบกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีต่างๆ ซึ่งครูสามารถปริ้นออกมาใช้ในการจัดกิจกรรมกับเด็กได้   อ่านต่อ

จำแนกตามรูปทรง

กิจกรรม  Make a Triangle-Circle Clown

      โดย  Keren Perles  จาก เว็บeducation.com  เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถนำไปใช้กับเด็กชั้นอนุบาลได้  โดยให้เด็กประดิษฐ์ตัวตลกจากรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถที่จะทอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆเมื่อให้เด็กทำกิจกรรมนี้ได้  อ่านต่อ

กิจกรรม  Everyday Shapes

      โดย Alexia A. Chianis จาก เว็บeducation.com เป็นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงพื้นฐานที่เป็นทักษะจำเป็นในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก ครูให้เด็กถ่ายรูปสิ่งของในชีวิตประจำวันในทุกๆที่ของเด็กที่มีรูปร่าต่างๆ เช่น วงงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม พิมพ์รูปออกมา  แล้วเจาะรูแล้วร้อยด้วยริบบิ้น เด็กจะมีรูปสิ่งของที่เป็นรูปทรงต่างๆ ของเด็กเอง หลังจากนั้นก็นำมาเล่นเกม    อ่านต่อ

กิจกรรม  Play Twist 'N Turn

       โดย Alexia A. Chianis จาก เว็บ education.com  เป็นที่นำเรื่องรูปร่างต่างๆและทิศทาง เข้ามาให้เด็กเรียนรู้โดยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคามข้อตกลงได้ด้วย โดยวาดรูปทรงต่างๆลงบนพื้นด้วยชอล์กสี เช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม  วงกลม เด็กทำตามข้อตกลง ดังนี้ กระโดดกับเพนตากอนสีเหลือง เดินย้อนกลับไปตารางสีฟ้า วางขวามือของคุณในวงกลมสีม่วง กระโดดบนเท้าซ้ายของคุณกับเพชรสีเขียว ครูสามารถเปลี่ยนข้อตกลงได้ตามความเหมาะสม  อ่านต่อ

กิจกรรม Making Shapes

      โดย Jasmine Evans จาก education.com เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องรูปทรง โดยสร้างรูปทรงบนไม้ไอศกรีม ให้เด็กได้ฝึกสังเกต จับคู่ที่ถูกต้องของรูปทรงจากไม้ไอศครีมที่เด็กสร้างขึ้นเอง  อ่านต่อ

กิจกรรม  Make a Mixed Up Animal Collage

      จาก เว็บ education.com โดย Erica Loop เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กวาม คิดสร้างสรรค์ ในเรื่องของการปะติดด้วยวัสดุต่างๆ ที่ตัด เป็นรูปทรงต่างๆ ให้เป็นรูปสัตว์ ตามความคิดและจินตนาการของเด็กเอง ครูสามารถหาวัสดุต่างๆ เพื่อนำมาให้เด็กใช้ปะติดเป็นรูปสัตว์ได้   อ่านต่อ

ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องรูปทรง

      จาก fun2write.com เป็นใบกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปทรง ซึ่งครูสามารถปริ้นออกมาใช้ในการจัดกิจกรรมกับเด็กได้  อ่านต่อ

กิจกรรม Play Shape Tree Match-Up

      โดย Caitlin Chock จาก education.com ครูสามารถนำกิจกรรมนี้ไปใช้เป็นกิจกรรมทดสอบความเข้าใจในเรื่องรูปทรงของเด็ก โดยให้เด็กได้ใช้ทักษะการสังเกตและจับคู่ ระหว่างต้นไม้ กับรูปทรงต่างๆ ที่ติดบนต้นไม้  อ่านต่อ

กิจกรรม  Play Shape and Seek

     โดย Andrea McConnell and Andie McConnell จาก education.com เป็นกิจกรรมการที่ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงโดยผ่านสิ่งที่อยู่รอบตัว เด็ก คืออาหาร ให้เด็กจับคู่อาหารรูปทรงต่างๆ กับกระดาษสีที่ตัดเป็นรูปทรงนั้นๆ อ่านต่อ

กิจกรรม เรื่องวงกลม

     โดย ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2, 5, 10, 11 ได้ เป็นหนังสือที่ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงวงกลม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละหน้ากระดาษ ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ อ่านต่อ

กิจกรรมเรื่อง สี่เหลี่ยม

โดย ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2,5,10,11 ได้ เป็นหนังสือที่ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงสี่เหลี่ยม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละหน้ากระดาษต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ อ่านต่อ

กิจกรรมเรื่อง สามเหลี่ยม

โดย ผศ.ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2,5,10,11 ได้ เป็นหนังสือที่ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงสี่เหลี่ยม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละหน้ากระดาษต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ อ่านต่อ

มีความคิดรวบยอดในเรื่องขนาด/ตัวเลข

กิจกรรม Foot Fun: A Measurement Activity

      โดย Latrenda Knighten จาก education.com เป็น 8 กิจกรรมเพื่อช่วยเด็กในการเรียนรู้เรื่องของการวัดขนาด โดยใช้เท้าเป็นสื่อในการเปรียบเทียบวัตถุต่างๆ   อ่านต่อ

ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขนาด

      จาก fun2write.com  เป็นใบกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขนาดต่างๆซึ่งครูสามารถปริ้นออกมาใช้ในการจัดกิจกรรมกับเด็กได้  อ่านต่อ


10.2 แก้ปัญหาในการเล่น หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรม เกม Coin Connection: A Patterning Game

      โดย  Sally Ann Stanley  จาก education.com  กิจกรรมนี้ใช้เหรียญเป็นกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรม ครูสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้แก้ปัญหาผ่านการเล่นเกมเกี่ยวกับเหรียญนี้ อ่านต่อผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday68
mod_vvisit_counterYesterday73
mod_vvisit_counterThis week68
mod_vvisit_counterLast week664
mod_vvisit_counterThis month2066
mod_vvisit_counterLast month2556
mod_vvisit_counterAll days68369

We have: 8 guests online
Your IP: 100.24.125.162
 , 
Today: ต.ค. 25, 2020