คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
งานวิจัยต่างประเทศ
หน้า 2
ทุกหน้า

บทความวิจัยเรื่อง Teachers' Self-Efficacy and Knowledge of Healthy Nutrition and Physical Activity Practices for Preschoolers: Instrument Development and Validation

      โดย Derscheid, Linda E และคณะ จาก Journal of Research in Childhood Education , Vol. 28, No. 2 , April-June 2014 เป็นวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบครูโรงเรียนอนุบาล ว่ามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบตนเองในการแก้ไขโภชนาการและความต้องการการออกกำลังกายของ เด็กที่อยู่ในความดูแล และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครู กับประสิทธิภาพของครู ในเรื่องความรู้ของโภชนาการเพื่อสุขภาพและการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอนุบาล อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง The Effects of the 4MAT System of Instruction on Academic Achievement and Attitude in the Elementary Music Classroom

        โดย Appell, Claudia Jane เป็นงานวิจัยที่ใช้แนวการสอนแบบ 4MATS มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ และการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมของการเรียนแบบร่วมมือ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง Right from the Start: A Kindergarten Program that Helps Prevent Reading Failure

        โดย Mary Shea เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินเด็กอนุบาลว่ามีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนต่อระดับประถม1 ได้หรือไม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง FUL  DAY KINDERGARTEN EXPANDING LEARNING OPPO RTUNITIES

        โดย West Ed Policy Brief เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนเต็มวันของเด็กอนุบาล จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาด้านวิชาการ ซึ่งช่วยให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ที่เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาได้ อ่านต่อ


บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง The impact of kindergarten learning-related skills on academic trajectories at the end of elementary school

        โดย Megan M. McClelland a, Alan C. Acock a, Frederick J. Morrison เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ (ทักษะที่ช่วยในการเรียนรู้) การอ่านออก และการคำนวณในระดับอนุบาล และศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่อ่อนในทักษะดังกล่าวมีวิธีการมีวิธีการเรียนหรือพัฒนาทักษะการอ่านและการคำนวณอย่างไรเมื่อขึ้นระดับประถม อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง Summary and Recommendations of Crisis in the Kindergarten Why Children Need to Play in School

        โดย Edward Miller and Joan Almon เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับความสำคัญของการให้เด็กอนุบาลได้มีโอกาสเล่นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการด้านสุขภาพ และการเรียนรู้ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง School and home connections and children’s kindergarten achievement gains: The mediating role of family involvement

        โดย Claudia Galindoa, Steven B. Sheldon เป็นงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีนิเวศวิทยา Bronfenbrenner และทฤษฎีของ Epstein ศึกษาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องและทับซ้อนกันของความสัมพันธ์ของโรงเรียนและบ้าน และการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อผลการเรียนรู้ของเด็ก อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง Full-day Kindergarten indicators on children and youth

        โดย Child Trends Data Bank เป็นงานวิจัยเปรียบเทียบของเด็กที่เรียนอนุบาลแบบเต็มวัน กับแบบครึ่งวัน จากงานวิจัยพบว่าเด็กที่เรียนเต็มวันจะเข้าชั้นเรียนและมีความมั่นใจในตนเองสูงกว่า รวมถึงศักยภาพในการทำงานและเล่นกับผู้อื่น แต่มีทัศนคติที่ดีกับโรงเรียนน้อยกว่าเด็กที่เรียนครึ่งวัน อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง The Transition to Kindergarten:A Review of Current Research and Promising Practices to Involve Families

        โดย Marielle Bohan-Baker and Priscilla M. D. Little เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอนุบาลเพื่อเข้าชั้นประถม ระหว่างโรงเรียนและบ้าน อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง Facing the Screen Dilemma: Young Children, Technology and Early Education

        โดย Susan Linn, EdD, Joan Wolfsheimer Almon, Diane E. Levin, PhD เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้ในการสอนเพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านการเรียนรู้สิ่งต่างๆ สำหรับนักเรียนอนุบาลอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง The Evaluation of Full-Day Kindergarten

        โดย The Evaluation of Full-Day Kindergarten, The Offord Centre for Child Studies – McMaster University, and The Ministry of Education, Government of Ontario เป็นงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของการเรียนเต็มวันในเด็กระดับชั้นอนุบาล เพื่อนำการผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ อ่านต่อ


วิจัยเรื่อง A Research-Based Case for Recess

        โดย Olga S. Jarrett, Georgia State University เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเล่นในเวลาพักของเด็กอนุบาลว่ามีผลกระทบอย่างไรกับการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งสมมติฐานของการศึกษาเชื่อว่าการเล่นในเวลาพักของเด็กไม่เพียงจะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม เท่านั้น แต่ยังช่วยในการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย อ่านต่อ

ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday92
mod_vvisit_counterYesterday111
mod_vvisit_counterThis week539
mod_vvisit_counterLast week424
mod_vvisit_counterThis month1413
mod_vvisit_counterLast month2489
mod_vvisit_counterAll days29551

We have: 34 guests, 1 bots online
Your IP: 18.206.16.123
 , 
Today: ก.ย. 21, 2019