คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 Curriculum alignment in Early Childhood Education Standards of Early Childhood Education Curriculum B.E.2546

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีบทความ
เพลงสำหรับเด็ก
หน้า 2
ทุกหน้า


เพลงสามัคคีร่วมใจ
    จากเว็บ ยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 4 ครูสามารถนำไปประกอบการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของความสามัคคีง่ายๆ ที่เด็กสามารถทำได้ เพียงแค่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างพร้อมๆ กัน ผลจึงจะออกมาดี


เพลงป่าหรรษา
    โดย สวัสดีมิวสิค จากเว็บ ยูทูบ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ครูสามารถนำไปประกอบการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆ


เพลงไม่นอนดึก
    โดย สวัสดี มิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2) และ 6 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่นอนดึก


เพลงครอบครัวสุขสันต์
    โดย sukannaphat ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2) และ 6 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย


เพลงลูกเป็ดอาบน้ำฝักบั
    โดย Jane Keaw ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1 (1.2) และ 6 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด


เพลงก ไก่
    โดย สวัสดี มิวสิค ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 9 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะ ก – ฮ ได้


เพลงรุ้งกินน้ำ
    โดย Skpcreation ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับรุ้งกินน้ำ เด็กจะได้เรียนรู้ว่ารุ้งกินน้ำมีกี่สี และมีสีอะไรบ้าง


เพลง ABC SONG
    โดย ABC KID TV ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกเปิดเพลงนี้เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z


เพลง Shapes Song
    โดย ABC KID TV ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องรูปทรง เด็กจะได้รู้ว่ารูปทรงแต่ละแบบศัพท์ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร รวมทั้งยังได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย


เพลง Colors Songs
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องสีต่างๆ เด็กจะได้เรียนรู้ว่าสีต่างๆ ศัพท์ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร รวมทั้งยังได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย


เพลง Colors Chant
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้ในการให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสีต่างๆ เด็กจะได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสี


เพลง Numbers Counting to 10 Collection
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 (10.1) ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องการนับเลข 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ


เพลง Head, Shoulders, Knees & Toes
    โดย ChuChu TV Kids Songs ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2, 5, 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องของอวัยวะ และการให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลง


เพลง Apples Are Yummy
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 2, 5, 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องของอวัยวะ และการให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลง


เพลง In On Under
    โดย Busy Beavers.com ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องตำแหน่ง ข้างบน ข้างล่าง ข้างใน ตรงกลาง ข้างหน้า และยังได้เรียนรู้รูปประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เกี่ยวกับการถามตำแหน่งด้วย


เพลง Days of the Week Song
    โดย The Learning station ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องวัน 7 ครูสามารถศึกษาเนื้อเพลง แล้วนำมาสอนเด็กก่อน แล้วค่อยเปิดเพลงให้เด็กร้องตามเพลงได้


เพลง The Months of the Year Song
    โดย The Months of the Year Song ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 10 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องเดือน 12 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ ได้


เพลง Rain, Rain
    โดย ChuChu TV Kids Songs ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 12 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติรอบตัว หน่วยฝนได้


เพลง Finger Family Collection
    โดย ChuChu TV Kids Songs ครูสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมาตรฐานที่ 1(1.2), 2 ได้ ครูสามารถเลือกใช้เพลงนี้เมื่อต้องการสอนเด็กเรื่องนิ้วมือ เด็กจะได้เรียนรู้จากเพลงว่านิ้มมือแต่ละนิ้วเรียกว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษ

ผู้จัดทำ


นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์พันธมิตร สพฐ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday70
mod_vvisit_counterYesterday34
mod_vvisit_counterThis week254
mod_vvisit_counterLast week536
mod_vvisit_counterThis month1468
mod_vvisit_counterLast month1778
mod_vvisit_counterAll days20884

We have: 39 guests online
Your IP: 54.146.98.143
 , 
Today: พ.ค. 22, 2019